Roskildeegnens Slægtsforskerforening

Formål | Møder | Bestyrelse | Kontingent | Bomærket | Før og nu | Årsskrifterne | Foreningens vedtægter
Hvorledes bliver man medlem | Medlemmernes Hvem Forsker Hvad - (NB! Ny udgave februar 2018)
Medlemmer på Internet | De slægtshistoriske foreninger i SSF


Formål:
Foreningens formål er at vække og vedligeholde interessen for det genealogiske og personalhistoriske studium på Roskildeegnen og at oplyse om genealogisk forskning.
Det er endvidere foreningens formål at fremme udgivelsen af genealogiske og personalhistoriske værker.


Møder:
Der holdes møde én gang om måneden i perioden september til april, afsluttende med generalforsamlingen i maj måned.
Ved halvdelen af møderne er der foredragsholdere udefra, medens de øvrige møder bruges til gensidig hjælp og inspiration, samt udveksling af oplevelser.
Enkelte fordragsnoter eller præsentationer kan ses her.
 
Mødekalender for vinteren 2017 og foråret 2018:
       
Dato Tid Emne
Tirsdag d. 5. december 2017 19.30 Julemøde: Traditionen tro vil vi hygge, bestyrelsen vil sørge for kaffe og hjemmebagt kage.
Tirsdag d. 9. januar 2018 19.30 Medlemmernes egen aften: Tag dit eget arbejde med.
Der vil være rig lejlighed til at tale sammen og dele erfaringer med andre slægtsforskere.
Der vil være adgang til internettet, tag din egen pc med.
Vi vil som noget nyt arbejde med et tema denne gang: Lægdsruller efter 1848.
Tirsdag d. 6. februar 2018 19.30 Peter Birkelund Arkivar og seniorforsker: Fortæller om arkiverne til modstandsfolk og landssvigere.
Tirsdag d. 6. marts 2018 19.30 Jørgen Mikkelsen: Købstæderne og deres arkiver.
I foredraget vil jeg give en karakteristik af sociale, økonomiske og administrative forhold i danske købstæder, navnlig i 17-1800-tallet, samt præsentere nogle af vigtigste arkivalske kildetyper til købstadshistorie.
Det drejer sig især om indholdet i rådstue- og byfogedarkiver, men (stift)amtsarkiver vil også blive berørt - ligesom arkiverne fra Danske Kancelli, Rentekammeret og Kommercekollegiet m.m.  
Tirsdag d. 10. april 2018 19.30 Vores medlem Lis Sølvmose vil fortælle om fattiggårde især i tiden hvor fattiggårdene bliver nedlagt omkring 1932/36  
Tirsdag d. 8. maj 2018 19.30 Generalforsamling: Dagsorden udsendes senere til medlemmerne.

Vore egne arrangementer er åbne for alle interesserede. (Gæstekontingent: 30 kr)


Mødetid og -sted:
Hvis ikke andet er nævnt kl. 19.30 på Kildegården, Helligkorsvej 5, 1 sal, lokale 101. 4000 Roskilde
Medbring selv kaffe/te mv.

Hjælp til forskningen:
Hjælp til slægtsforskningen kan fås af en erfaren slægtsforsker en time før hvert møde, efter aftale med sekretæren.


Bestyrelse:

Kontingent:
150 kr årligt - 200 kr årligt for par.
Medlemmerne modtager bladet: SLÆGTEN og foreningens årsskrift.
Gæster 30 kr pr. møde.
Giro konto: 5844916
Tilbage til begyndelsen   Information om Roskilde Roskilde Info

Opdateret: 28. november 2017 af Jens V. Olsen - ( )